Læs mere om de forskellige selskabsformer

Der er faktisk overraskende mange virksomhedstyper og selskabsformer i Danmark. Det er dog vigtigt, at man ikke forveksler virksomhedstyper og selskabsformer med hinanden, da der er nogle ret afgørende forskellige på disse to begreber. Her vil vi koncentrere os om selskabsformerne, og vi skal se på fordelene ved nogle af de mest populære af slagsen. Hvis du allerede nu har lyst til mere udtømmende information, kan du læse meget mere om sagerne på https://nemselskab.dk/blog/selskabsstiftelse/virksomhedstyper-og-selskabsformer/.

De mest populære typer

I Danmark er det helt uomtvisteligt, at ApS og A/S er de to mest populære selskabsformer. ApS står for anpartsselskab, mens A/S er en forkortelse for aktieselskab. Der er nogle grundlæggende forskelle på disse to selskabsformer. Dem skal vi nok komme tilbage til. Overvejer du at oprette enten et ApS eller et A/S, så følg det ovenstående link og læs meget mere.

Af andre selskabsformer kan nævnes iværksætterselskab (IvS), interessentskab (I/S) og kommanditselskab (K/S).

Forskellene på ApS og A/S

I virkeligheden er der nok flere ligheder end forskelle på et ApS og et A/S. Fx er begge selskabsformer underlagt den samme selskabsskat (22%), der er pligt til, at man offentliggør selskabernes regnskaber, og begge selskabsformer kan have en eller flere ejere. Der er dog nogle forskelle, som er væsentlige at fremhæve.

En af de helt store forskelle ligger i startkapitalen ved oprettelse. Det er nemlig ikke gratis at oprette disse selskabstyper. Når man opretter et ApS, så er der krav om en startkapital på 40.000 danske kroner. Når det kommer til stiftelsen af et A/S, så bevæger vi os en smule højere op ad prisstigen. Her er der et krav om en startkapital på 400.000 kroner. Man snakker således nogle gange om, at A/S er en slags storebrorudgave af ApS. En anden forskel, der er værd at nævne, er den, at der i et A/S er krav om, at der både findes en direktion og en bestyrelse. I en del selskaber af typen ApS vil man ofte se samme struktur. Men her er der dog ikke et decideret krav om en bestyrelse. Mange vælger det dog ofte alligevel.

Fordelene ved ApS og A/S

Der er mange fordele ved at oprette et selskab af enten typen ApS eller typen A/S. Hvis du er ejer eller medejer af et selskab af disse former, så hæfter du eksempelvis kun for din startkapital. Sådan ville det ikke være, hvis du ejede en mindre enkeltmandsvirksomhed. Her hæfter ejeren personligt og ubegrænset, hvilket kan gøre det ekstremt hårdt, hvis virksomheden skulle gå konkurs.

En anden fordel ved ApS og A/S er den, at der er stor signalværdi gemt i bogstaverne. Det gør simpelthen selskabet ekstra troværdigt, hvis du med rette kan sætte bogstaverne ApS eller A/S efter selskabets egentlige navn. Det har en stor værdi på det private marked, som i høj grad er drevet af hård konkurrence. Så hvis du har lyst til at se ud af mere, så læs mere om hvordan du kommer i gang med at stifte et ApS eller et A/S.

You May Also Like

About the Author: admin

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *